Testy bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej (Cloud)

Testy bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej (Cloud)

Analiza infrastruktury chmurowej jest przeprowadzana na podstawie szczegółowych testów, które ujawniają możliwe wektory ataku. Te wektory mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na chronione zasoby. Zakres działań obejmuje weryfikację stopnia zabezpieczeń określonych ról i uprawnień, a także usług i zasobów.

Kompleksowe testy pozwalają wykryć podatności związane między innymi z:
- nieprawidłową konfiguracją,
- niewłaściwą administracją,
- brakiem aktualizacji oprogramowania,
- niewłaściwymi uprawnieniami,
- brakiem odpowiednich procedur zabezpieczeń,
- możliwością wycieku danych.
Przeprowadzone testy pozwalają na ujawnienie obszarów narażonych na ryzyko ataku oraz określenie krytyczności wykrytych podatności pod względem możliwości ich praktycznego wykorzystania. Działania podjęte przez zespół pentesterski opierają się na pełnym wglądzie w konfigurację infrastruktury. Pozwala to na weryfikację poziomu zabezpieczeń całego rozwiązania.

Pobierz przykładowy raport z testów penetracyjnych:

Przykładowy raport

Nasze usługi:

Zapraszamy do kontaktu

poprzez formularz:

LogicalTrust sp. z o.o.
sp. komandytowa

al. Aleksandra Brücknera 25-43
51-411 Wrocław

NIP: 8952177980
KRS: 0000713515